WINDBG

   HIGH IN THE SKY

Image
Материална база
Материална база
Съоръжения и оборудване изградени по международни стандарти.
Целите ни
Целите ни
Обученията се провеждат в среда, близка до реалната, използват се иновативни методи за постигане на оптимален ефект.
Екипът ни
Екипът ни
"Екипа на “WINDBG” Ltd. си е поставил за цел: 
•Да се превърнем в регионален лидер при осигуряването на обучения свързани с безопасността на работещите в най-бързо развиващата се индустрия в света, а именно ВЕИ (Възобновяеми Енергийно Източници) индустрията.
•Да прибавим към наличните акредитирани  обучения предлагани от “WINDBG” Ltd. в момента и други такива, като по този начин да сме в състояние да преборим конкуренцията на подобни центрове
•Да предлагаме качествено обучение от високо квалифицирани инструктори с опит в съответната област посредством  модерно и иновативно оборудване  
•Да предлагаме конкурентни цени и високо качество на обученията. 
•Да осигуряваме пълна логистика на обучаемите, като транспорт, настаняване, прехрана, отчитайки продължителността на отделните курсове отчитайки факта, че много от обучаемите може да не са от  град Варна."

Global Wind Organization

Global Wind Organization е организацията с нестопанска цел, основана и притежавана от нейните членове – всички те са водещи производители, собственици и оператори на ветрогенератори.

Image

Европа инсталира 17 GW (11 GW в ЕС-27) нов вятърен капацитет през 2021 г. Това не е дори половината от това, което ЕС трябва да изгради, за да постигне целите си за климата и енергията до 2030 г. 81% от новите вятърни инсталации в Европа през изминалата година са били разположени на сушата. Швеция, Германия и Турция са изградили най-много наземни вятърни системи. Обединеното кралство има най-висок общ брой нови вятърни инсталации, тъй като те представляват повечето нови офшорни вятърни инсталации. Сега Европа разполага с 236 GW вятърни мощности. Очаква се Европа да инсталира 116 GW нови вятърни паркове за периода 2022-2026 г. Три четвърти от тези нови увеличени мощности ще бъдат вятърни мощности на сушата. Очаква се ЕС-27 да изградят средно 18 GW нови вятърни паркове между 2022-26 г. Те трябва да строят 32 GW годишно, за да постигнат новата цел на ЕС за 40% възобновяема енергия.

Очаква се Европа да инсталира 116 GW нови вятърни паркове за периода 2022-2026 г. Това са средно 23 GW годишно. Три четвърти от тези нови увеличени мощности ще бъдат вятърни мощности на сушата. Очаква се ЕС-27 да построят средно 18 GW нови вятърни паркове през същия период. Това е повече, отколкото през предходните години, но все още е твърде ниско. Те трябва да строят 32 GW годишно, за да постигнат новата цел на ЕС за 40% възобновяема енергия.

През 2021 г. новите вятърни инсталации в Европа възлизаха на едва 17,4 GW (14 GW на сушата и 3,4 GW в морето), тъй като тесните места при разрешаването и проблемите с глобалната верига за доставки продължават да забавят пускането в експлоатация на нови вятърни паркове. Въпреки че 2021 г. е рекордна година за инсталациите (надминавайки цифрата от 17,1 GW за 2017 г.), те са с 11% по-ниски от прогнозираните.

Image

рем

Image
Image
Image